Japanese

Okinawa Goju-ryu Karatedo KyokaiOkinawa Gojuryu Karatedo Kyokai

Okinawa Goju-ryu Karatedo Kyokai(O.G.K.K)
〒901-0152 693 Oroku,Naha-Shi,Okinawa
Phone +81 98 857 8821

2017.Feb ONAGAsensei in Spain received SHIHAN KARATE honorary medal.

ONAGAsensei in Spain received SHIHAN 's honorary medal from Spanish honorary king.